Projekty UE


BENEK GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PERFEKT"
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup specjalistycznego środka transportu (śmieciarki) służącego do zbiórki odpadów komunalnych oraz ich wywozu na miejsce składowania i/lub utylizacji”. 

 

Cele projektu:

Cel główny projektu:
 
Celem projektu jest poprawienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa, utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie i utworzenie dwóch nowych miejsc pracy poprzez dywersyfikację jego dotychczasowej oferty usługowej o usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ich wywozu na miejsce składowania i/lub utylizacji z jednoczesną dezynfekcją kubłów parą.   

Cele szczegółowe (produkty projektu):
 
P1) Uzyskanie wsparcia planowanej inwestycji przez Wnioskodawcę w ramach środków RPO WSL w celu wprowadzenia produktów nowych w skali firmy (1) oraz firmy i rynku (1) w związku z pandemią COVID-19.
P2) Wniesienie niezbędnego do przeprowadzenia inwestycji wkładu własnego Wnioskodawcy.  
P3) Nabycie nowych środków trwałych (1 szt.).

Cele rezultatu:
 
R1) Wdrożenie innowacji produktowej (1) do praktyki Przedsiębiorstwa.
R2) Wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych do Przedsiębiorstwa.
R3) Rozbudowa zasobów w celu utrzymania konkurencyjności Przedsiębiorstwa.
R4) Wzrost zatrudnienia o 2 nowe miejsca pracy (2 RJP).

Planowane efekty projektu:

Zasadniczym efektem wdrożenia Projektu będzie wprowadzenie do dotychczasowej oferty Przedsiębiorstwa nowej usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ich wywozu na miejsce składowania i/lub utylizacji z jednoczesną dezynfekcją kubłów parą. Wśród innych efektów realizacji Projektu będą:
 • zastosowanie w Przedsiębiorstwie metod organizacyjnych (w przyjętych przez nie zasadach, działaniach, w organizacji miejsca pracy, w stosunkach z klientami), które nie były dotychczas stosowane, i które wynikają ze strategicznych decyzji podjętych przez jego kierownictwo, w tym związanych z dostosowaniem działań do warunków funkcjonowania COVID,
 • wdrożenie zasad działania business practices poprzez wdrażanie nowych metod organizowania rutynowych działań i procedur regulujących pracę Firmy,
 • innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy (workplace organization), tj. wdrożenie w Przedsiębiorstwie nowych metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowników oraz wdrożenie nowych koncepcji strukturyzacji działań, aby zintegrować różne rodzaje działalności Firmy.
Ponadto planowany do zakupu samochód specjalistyczny (śmieciarka) służący do zbiórki odpadów komunalnych oraz ich wywozu na miejsce składowania i/lub utylizacji wyposażony w urządzenie służące do dezynfekcji kubłów na śmieci z wykorzystaniem pary posiadał będzie właściwości wpływające na bezpieczne warunki pracy poprzez zapewnienie bezpiecznej obsługi, potwierdzone odpowiednimi atestami spełniając w tym zakresie wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawodawstwem. Będzie też posiadał funkcjonalności (wyparzanie parą), które wpływają bezpośrednio na aktywną walkę z wirusem COVID19, przyczyniając się tym samym do wzrostu ogólnego bezpieczeństwa w warunkach epidemii. Dodatkowo pracownicy Przedsiębiorstwa zostaną wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej ochrony (maseczki, rękawice, ubrania itp.) oraz przejdą wszelkie szkolenia BHP itd.

Wartość projektu:

963 976,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

666 162,51 PLN
   
 

POIR.00.00.00.Program operacyjny inteligentny rozwój

 


Dotacja na kapitał obrotowy

 1. Cele projektu;
  Wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
  w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie w skutek epidemii Covid-19.
   
 2. Planowane efekty;
  Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa , utrzymanie płynności finansowej.
   
 3. Wartość projektu:
  93 720,00zł
   
 4. Wkład Funduszy Europejskich"
  93 720,00zł
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies